Nội dung trang này được viết dành cho thành viên tham gia vào hệ thống Nhà Cái 78Win. Thành viên tham gia vào hệ thống là xác nhận đã đọc và hiểu các quy định, điều kiện và điều khoản của Nhà Cái.

Các Điều khoản chung

  • Yêu cầu thành viên tham gia hệ thống phải tuổi chịu trách nhiệm dân sự theo Quy định của nước sở tại
  • Thành viên tham gia vào hệ thống cá cược phải là Quốc gia cho phép hoạt động cá cược hợp pháp

Quy định về Nạp tiền

  • Nạp tiền theo Quy định về Tiền tệ, thời gian, phương thức thanh toán theo thông báo tại màn hình nạp tiền.
  • Giá trị Quy đổi tiền được tính theo điểm là 1.000VNĐ = 1 Điểm

Quy định về khuyến mãi

  • Thời gian  công bố và áp dụng các chương trình khuyến mãi được tính theo múi giờ GMT+7.
  • Tiền thưởng hoặc tiền Khuyến mãi được Quy đổi theo tỷ lệ 1000 VND = 1 điểm.
  • Mỗi thành viên (được quy định bằng 1 tài khoản email, số điện thoại, phương thức nhận khuyến mãi, địa chỉ IP) chỉ được nhận 1 lần khuyến mãi. Hoặc có thông tin từ chính sách chương trình khuyến mãi mới được cập nhật.
  • Các trường hợp gian lận để nhận thưởng, khuyến mãi sẽ bị từ chối hoặc thu hồi.
Điều kiện và Điều khoản
Điều kiện và Điều khoản 78Win